Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdującą się pod adresem internetowym http://www.bip.zkm-zawiercie.com.pl/. Jest to strona internetowa Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu, spełniająca wymagania BIP w zakresie publikacji treści i ich odpowiedniego oznaczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce

Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Za obsługę zawartości i modyfikację menu odpowiadają redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu.

Na stronie BIP poprzez odpowiednie menu po lewej oraz dolnej części strony jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

  • tekstu,
  • załączników w postaci plików do pobrania,

Aby wyświetlić treść informacji na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

 

Aby usprawnić przeglądanie potrzebnych danych, Biuletyn został wyposażony w moduł wyszukiwania,  zainstalowany w górnej części strony. Wyszukiwarka ta przeszukuje jedynie zasoby niniejszego Biuletynu. Aby dotrzeć do potrzebnej informacji należy wpisać słowo kluczowe, kojarzące się z informacjami, które chcą Państwo znaleźć, np: "rozkład jazdy" lub "redakcja", oraz kliknąć „Ikonę lupy”, lub wcisnąć klawisz „Enter”.  System wyszukiwawczy skieruje Państwa do działu, gdzie znajdują się interesujące Państwa informacje.

 

Biuletyn także został wyposażony w moduł powiększania wyświetlanego tekstu oraz moduł wspomagający odczyt informacji dla osób o mniejszej ostrości wzroku. Oba te moduły umieszczone są w górnej częsci strony.

Biuletyn zawiera również informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania niniejszej strony.

 

W szczególności informacje znajdują się w dolnej części strony i obejmują:

  • statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP,
  • dane osób upoważnionych do redagowania BIP, które odpowiadają
  • za treści zamieszczane na stronach BIP, 
  • rejestr zmian wprowadzonych przez redaktorów do systemu BIP,
  • instrukcję obsługi BIP.

Rejestr zmian artykułu

Data dodania artykułu: 2022-02-07 11:35
Artykuł dodany przez: Michał Cudanowski
Modyfikowany 2022-02-23 14:05 przez: Michał Cudanowski
Ilość wyświetleń: 116